Ban de ganzen uit je taal

Ban de ganzen uit je taal

Juist of fout? Ze heeft haar ganse hebben en houden aan het goede doel nagelaten.

Fout. Gans in de betekenis van heel, geheel, compleet, volledig… is geen standaardtaal. In de lagere school hing bij mijn ouders (nu zestigers) de leuze ‘ban de ganzen uit uw taal’ boven het bord. Ik ben het nooit vergeten, en deel dit credo graag met jullie.

Beter is dus: Ze heeft haar hele hebben en houden aan het goede doel nagelaten.

Ook als bijwoord is gans geen standaardtaal:

Ik ging dat gans anders gedaan hebben – Ik ging dat helemaal anders gedaan hebben.

Onthoud dus: ganzen zijn watervogels. Dat je ganzen gezien hebt in de kinderboerderij, dat kan je zeggen. In veel andere opzichten ban je dus beter de ganzen uit je taal!

Wil je nog taaltips met dieren? Lees dan zeker ook ‘De enige zekere hen in onze taal is een vrouwelijke kip.’