Einstein Quote

Goeie tekst start met een goede briefing

Mijn doel is om teksten helder, eenvoudig en makkelijk leesbaar te maken, perfect afgestemd op het profiel van het doelpubliek. Dit kan – zoals Einstein ooit zei – alleen maar als ik ook zélf helemaal begrijp waarover het gaat. Alles start dus met een duidelijke briefing!

Geef tijdens de briefing alle nodige achtergrondinfo mee, gebruik gerust jargon of bedrijfsspecifieke termen… Ik zal vragen stellen tot ik méé ben en tot ik het ook aan mijn kinderen zou kunnen uitleggen. Dan ben ik klaar om aan de slag te gaan :-)