Vermijd tangconstructies

Neem je lezer niet in de tang!

Je wilt je lezer boeien, je tekst helemaal tot het eind laten lezen en hem overtuigen van je product of dienst? Ga dan voor teksten met korte zinnen, waarbij alles wat samen hoort, ook mooi bij elkaar staat. In mijn teksten probeer ik tangconstructies te vermijden. De naam alleen al: een tang! Wat kan daar het voordeel van zijn?

Een tangconstructie is een zinsconstructie waarbij een te grote afstand bestaat tussen delen die samen horen. Bijvoorbeeld:

– Bezorg ons zo snel mogelijk het door u en de tegenpartij volledig ingevulde en ondertekende aanrijdingsformulier.

  • Beter: Bezorg ons zo snel mogelijk het aanrijdingsformulier, volledig ingevuld en ondertekend door u en de tegenpartij.

– Zijn mama kan onmogelijk van al het achterbakse gepest van zijn zogenaamde schoolvrienden op de hoogte zijn geweest.

  • Beter: Zijn mama kan onmogelijk op de hoogte zijn geweest van het achterbakse gepest van zijn zogenaamde schoolvrienden.

– In Gent vindt vanavond de diploma-uitreiking van onze dertigjarige dochter, die tien jaar als secretaresse werkte en nu afstudeert als master in de psychologie, plaats.

  • Beter: In Gent vindt vanavond de diploma-uitreiking van onze dertigjarige dochter plaats. Ze studeert af als master in de psychologie nadat ze eerder tien jaar werkte als secretaresse.

– De clubs kunnen na problemen met aannemers en maandenlange bouwachterstand door het slechte weer nu eindelijk in hun nieuwe lokalen terecht.

  • Beter: De clubs kunnen eindelijk in hun nieuwe lokalen terecht. De bouwwerken liepen vertraging op door het slechte weer en problemen met aannemers.

– De door de oppositie geuite kritiek bleek onterecht.

  • Beter: De kritiek van de oppositie bleek onterecht.

Conclusie: Om de leesbaarheid van je tekst te bevorderen, stop je best niet te veel info in een zin. Zo voorkom je overspannen tangconstructies. Beter een zinnetje meer dan een lezer die afhaakt omdat hij de draad kwijt is!